Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

OR en vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad

De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen krijgt thuis en op school gestalte. Het is daarom belangrijk dat ouders en team samenwerken, zodat de school een zo goed mogelijke inrichting, organisatie en klimaat heeft. De basis hiervoor is open communicatie tussen ouders en leerkrachten. It Leech heeft een Ouderraad die actief betrokken is bij de activiteiten rondom allerlei projecten.

Leden ouderraad:

  • Amanda Tulen
  • Edith Leusink
  • Celesta Fokkens
  • Anja Elzinga
  • Mirjam Poelstra (leerkracht)
  • Simon Batteram (leerkracht)

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage. De vrijwillige financiële bijdragen worden gevraagd voor de vieringen van de feestdagen, project en diversen (o.a. kosten luizencontrole, bloemetje bij langdurige ziekte leerkrachten). Er wordt ook jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd voor externe activiteiten, zoals schoolreisje en kamp. Door deze financiële bijdrage is het voor de school mogelijk leuke activiteiten op en rond de school te organiseren en is hierdoor onmisbaar.


De vrijwillige ouderbijdrage 2023/2024 is samengesteld uit de volgende elementen:

Feestdagen Groep 1-8 €15,-
Diversen Groep 1-8 €10,-
Project Groep 1-8 €5,-

N.B. Voor de projectbijdrage geldt dat er per gezin betaald wordt (voor meerdere kinderen uit één gezin, wordt eenmaal de projectbijdrage berekend).

De vrijwillige bijdrage externe activiteiten 2023/2024 is samengesteld uit de volgende elementen:

Schoolreis Groep 1-4 €15,-
Schoolreis Groep 5-8 €70,-

U kunt deze bedragen storten op IBAN NL91 INGB 0004 2527 05 t.n.v. Oudervereniging De Ponge onder vermelding van Bijdragen 2023/2024 en naam van uw kind(eren).