Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Ontwikkeling en groei


School is er om te leren. Goede leeropbrengsten vinden we belangrijk. We zijn lerend; de school, het team en de kinderen. We willen het maximale uit elkaar halen. Samenwerken en interactie helpen ons daarbij. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samen ontdek je meer en leer je meer. Iedereen kan zijn/haar talenten laten zien en die ruimte willen we iedereen geven en zo je zelfvertrouwen laten groeien. Kennismaken met talenten, een gevarieerd en uitdagend aanbod vanuit school welke je laat verwonderen, oriënteren en
experimenteren, maken dat het leren op onze school verrijkend is. Het geeft leren betekenis en vergroot niet allen je kennis, maar geeft ook ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Verbinding


Verbinding is voor ons belangrijk, in de breedste zin van het woord. Verbinding met de omgeving, het dorp en verbinding met elkaar.
De verbinding zoeken we niet alleen in school de school, maar ook met het dorpen de omgeving daarbuiten. Wij zijn ons ervan bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen.

Op school willen we de kinderen de vaardigheden meegeven om in die steeds veranderende maatschappij vol zelfvertrouwen, zelfbewust, creatief denkend en met oog voor omgeving deel te nemen.

Enthousiasme

Wanneer je onze school binnenloopt vinden we het belangrijk dat je enthousiasme ervaart. Kinderen die enthousiast naar school gaan, omdat er ruimte is voor hun inbreng en zij zin hebben om te gaan leren. Enthousiasme bij ouders omdat zij zien dat hun kinderen leren met plezier.
Dat vraagt van ons als school dat er ruimte is voor spontaniteit en dat wij met passie, kennis en liefde voor de klas staan.

Onderscheidend

Samen aandacht voor iedereen


We zijn een kleine school. Groot genoeg om samen te leren; interactie en samenwerken zijn voor ons belangrijk. Klein genoeg om iedereen persoonlijk aandacht te kunnen geven. Er is tijd en ruimte om kinderen individueel te helpen. Doordat de groepen niet te groot zijn, maar ook door de inzet van een leerkrachtondersteuner.
Alle leerkrachten kennen alle leerlingen en andersom is dat ook zo. De kinderen kennen elkaar ook allemaal en we stimuleren de betrokkenheid naar elkaar toe door o.a. regelmatig groepsdoorbrekend te werken. Jong en oud spelen en leren met elkaar en dat gaat verder dan in je eigen klaslokaal.

Gezonde school

De school heeft het certificaat van een gezonde school. We stimuleren gezond eten door o.a. schoolfruit aan te bieden. Ook krijgen de kinderen één keer in de week schoolzuivel aangeboden. Naast gezond eten is bewegen voor ons belangrijk. Kinderen laten we kennismaken met verschillende sporten, naast de twee gymlessen die de kinderen minimaal per week hebben.

Ouderbetrokkenheid


Een hoge mate van samenwerking met ouders vinden wij prettig en belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen én school. Ouders zijn zichtbaar en worden gehoord in de medezeggenschapsraad, de ouderraad, tien-minuten gesprekken. Betrokkenheid door goede communicatie door nieuwsbrieven en website. Meedenken en laagdrempelig contact vinden we daarvoor een voorwaarde. We streven ernaar om in dialoog te praten over de aanpak en ontwikkeling van het kind, maar ook die van de school. We doen dit o.a. door regelmatig koffie-ochtenden te organiseren. Tijdens deze koffie-ochtenden gaan we samen in gesprek om ideeën uit te wisselen, elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en te kijken wat goed gaat en wat beter kan.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Onze school heeft als taak: goede leeropbrengsten, tevreden ouders en kinderen en een veilig sociaal klimaat op school, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en op een snel veranderende wereld.