Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze strategie

ONZE STRATEGIE
Om kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en te leren hebben wij drie partijen nodig: de leerling, de ouder en de leerkracht.

Leerlingen
De basisbehoeften van een kind zijn autonomie, relatie en competentie. Hier hebben we oog voor in ons onderwijs door het werken met taken op hun eigen niveau en belangstelling, een rijke leeromgeving met leerpleinen en door dialoog.

Ouders
Hoge mate van samenwerking met ouders, zichtbaar in de medezeggenschapsraad, de ouderraad, tien-minuten gesprekken, ondersteuning bij activiteiten op school, goede communicatie door nieuwsbrieven en website. We streven ernaar om in dialoog te praten over de aanpak en ontwikkeling van het kind.

De leerkracht
Leerkrachten werken samen planmatig en systematisch aan verbeteringen.Wij bieden leerkrachten de mogelijkheden zich te professionaliseren door het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling, door het werken in onderwijsteams en door cursussen te volgen bij LeerMeer. Daarnaast bieden wij nascholing op diverse gebieden tijdens de studiedagen en worden leerkrachten gestimuleerd en gefaciliteerd om aanvullende opleidingen te volgen.

"De school met ruimte voor jezelf!"