Contact

Aanvraag verlof formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Hier kunt u dit digitale aanvraagformulier verlof voor gebruiken.

Op de websitepagina 'Leerplicht en verlof(aanvraag)' in het groene blok vindt u informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Meer over 'Aanvraag verlof formulier'

It Leech

leech
Directeur:
Arnold Oosterdijk
Locatiecoördinator:
Ingrid Wurtz
Adres:
Lammert Scheltesstraat 12
8749 GV Pingjum

Formulier wijzigen gegevens

child 3194977 1280

Hier kunt u via een online formulier wijzigingen aan ons doorgeven (bijvoorbeeld: adreswijziging, wijziging email-adres, wijziging (mobiel) telefoonnummer, etc.)

Klik hier om het formulier te openen, of scan de QR-code hieronder met uw mobiele telefoon.

Meer over 'Formulier wijzigen gegevens'

E-mail adressen team

Team

Ingrid Wurtz, leerkracht middenbouw en locatiecoördinator 
aanwezig op maandag t/m vrijdag
ingrid.wurtz@gearhing.net

Etsje de Vries, leerkracht bovenbouw
aanwezig op maandag t/m vrijdag
etsje.de.vries@gearhing.net

Lena van der Meulen, leerkracht onderbouw
met verlof

Regina Reitsma, leerkracht...

Meer over 'E-mail adressen team'

Nieuwe ouders

welkom

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Ingrid Wurtz is te bereiken via: 0517 - 579670 en itleech@gearhing.net

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit

Meer over 'Nieuwe ouders'