Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

OUDERRAAD

De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen krijgt thuis en op school gestalte. Het is daarom belangrijk dat ouders en team samenwerken, zodat de school een zo goed mogelijke inrichting, organisatie en klimaat heeft. De basis hiervoor is open communicatie tussen ouders en leerkrachten. It Leech heeft een Ouderraad die actief betrokken is bij de activiteiten rondom allerlei projecten.

Leden ouderraad:

 • Edith Leusink
 • Celesta Fokkens
 • Anja Elzinga
 • Margeet Boonstra
 • Amanda Tulen
 • Ingrid Wurtz

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Ieder schooljaar vragen we aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage voor de kosten die niet vanuit de overheid worden vergoed. De bijdrage is vrijwillig, omdat het onderwijs in Nederland in principe kosteloos is en wordt door de ouderraad geïnd.

Samenstelling vrijwillige ouderbijdrage:

 • Feestdagen alle groepen € 15,--
 • Diversen alle groepen € 10,--
 • Projecten alle groepen € 5,-- (voor meerdere kinderen uit één gezin, wordt één keer de projectbijdrage berekend)
 • Schaatslessen per deelnemend kind, totaal 5 schaatslessen € 22,--

Bijdrage schoolreisjes:

 • Schoolreis groep 1/2 € 10,--
 • Schoolreis groep 3/6 € 30,--
 • Schoolreis groep 7/8 € 80,--

Het bedrag kan worden gestort op NL91INGB 0004252705 ten name van Ouderbijdrage De Ponge, onder vermelding van 'Ouderbijdrage + naam kind(eren)'?