Nieuwe ouders

welkom

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Tineke Steegstra is te bereiken via: 0517 - 579670 en  info.itleech@kykscholen.nl

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit