Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basis geweest voor de ambities voor het schooljaar 2019-2020, namelijk:

  • Implementatie van nieuwe methodes o.a. voor begrijpend lezen en wereldoriëntatie.
  • De methodiek van stichting ‘leerKRACHT” zal verder vorm krijgen. Dit jaar is het tweede jaar dat conform deze methodiek het teamoverleg gevoerd wordt. De leerling arena zal frequenter aangeboden worden.
  • Door het dalende leerlingenaantal van de scholen van OT 3 (waar It Leech onderdeel van is) is aansluiting bij andere scholen van belang. Gearhing wil als netwerkorganisatie kennisdelen. In een groter verband is dat mogelijk. Dit schooljaar 2019-2020 zal OT 3 aansluiten bij OT 4 en OT 7 en zullen samen OT-Noord vormen. In een specifiek plan staat meer over deze organisatie en invoering vermeld.