Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

Voor dit schooljaar hebben we binnen ons onderwijsteam (waar It Leech onderdeel van is) de volgende plannen:

• Implementatie van de methode Onderbouwd voor de groepen 1 en 2 voortzetten;
• Nieuwe taalmethode Taal op Maat en Spelling op Maat op It Leech invoeren;
• Oriëntatie op en invoering van methode voor spelling op De Utskoat;
• Invoeren van nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink);
• Schrijven van beleid omtrent burgerschap;
• Oriëntatie op en invoering van methode voor begrijpend lezen op It Leech;
• Oriëntatie op methodische aanpak zaakvakken;
• Invoeren systeembeheer voor Ipads voor De Utskoat.