Onze naam

school happy kinderen tekening site 660x330

De naam "It Leech" herinnert aan de plaats waar de school nu staat, toen er nog niet gebouwd was. Deze plek werd "It Leech" genoemd.

Voor beknopte informatie over It Leech is een folder gemaakt.

Iedereen is even belangrijk

Onze school is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.