Over It Leech

Onze naam

school happy kinderen tekening site 660x330

De naam "It Leech" herinnert aan de plaats waar de school nu staat, toen er nog niet gebouwd was. Deze plek werd "It Leech" genoemd.

Voor beknopte informatie over It Leech is een folder gemaakt.

Meer over 'Onze naam'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

Hier vindt u:

  • de schoolgids 2022-2023 van onderwijsteam Noord, waarin informatie over o.a. It Leech te vinden is.
Meer over 'Schoolgids'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Onze missie

bigstock what is your mission 8338738

ONZE MISSIE
Onze school heeft als taak: goede leeropbrengsten, tevreden ouders en kinderen en een veilig sociaal klimaat op school, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en op een snel veranderende wereld.

Meer over 'Onze missie'

Onze visie

icon visie

ONZE VISIE
Op It Leech zijn wij ons bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om andere vaardigheden, 21st Century Skills. Dit betekent dat wij veel...

Meer over 'Onze visie'

Onze strategie

data strategy header copy 1200x0 c default

ONZE STRATEGIE
Om kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en te leren hebben wij drie partijen nodig: de leerling, de ouder en de leerkracht.

Leerlingen
De basisbehoeften van een kind zijn autonomie, relatie en competentie. Hier hebben we oog voor in ons onderwijs door het werken met taken...

Meer over 'Onze strategie'

Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basis geweest voor de ambities voor het schooljaar 2019-2020, namelijk:

  • Implementatie van nieuwe methodes o.a. voor...
Meer over 'Ontwikkelingen in dit schooljaar'