Over It Leech

Onze naam

school happy kinderen tekening site 660x330

De naam "It Leech" herinnert aan de plaats waar de school nu staat, toen er nog niet gebouwd was. Deze plek werd "It Leech" genoemd.

Meer over 'Onze naam'

Wat telt écht

Kwaliteitsklaver

Kwaliteitszorg is het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de scholen wilden bereiken.

De missie en visie van Gearhing en de strategische doelen op stichtingsniveau liggen vast in het strategisch beleidsplan. Deze...

Meer over 'Wat telt écht'

Onze missie

bigstock what is your mission 8338738

ONZE MISSIE
Onze school heeft als taak: goede leeropbrengsten, tevreden ouders en kinderen en een veilig sociaal klimaat op school, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en op een snel veranderende wereld.

Meer over 'Onze missie'

Onze visie

icon visie

ONZE VISIE
Op It Leech zijn wij ons bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om andere vaardigheden, 21st Century Skills. Dit betekent dat wij veel...

Meer over 'Onze visie'

Onze strategie

data strategy header copy 1200x0 c default

ONZE STRATEGIE
Om kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en te leren hebben wij drie partijen nodig: de leerling, de ouder en de leerkracht.

Leerlingen
De basisbehoeften van een kind zijn autonomie, relatie en competentie. Hier hebben we oog voor in ons onderwijs door het werken met taken...

Meer over 'Onze strategie'

Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basis geweest voor de ambities voor het schooljaar 2019-2020, namelijk:

  • Implementatie van nieuwe methodes o.a. voor...
Meer over 'Ontwikkelingen in dit schooljaar'