Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 07.45 uur en 08.15 uur telefonisch door via 0517 - 579670. Als een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen ouders/verzorgers dan te bellen. We vragen u dan uw kind op te komen halen. We sturen het kind nooit zelf naar huis, ook al woont het nog zo dichtbij. Wanneer we geen gehoor krijgen blijft het kind op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische hulp in.