Ouders

Nieuwsbrieven

email marketing 2362038 641

Nieuwsbrieven schooljaar 2022/2023

Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrieven!

 

 1. Protocol Slecht Weer
 2. Protocol Covid
 3. Typecursus LOI Kidzz
 1. jaarkalender 2022-2023
 2. Kwink oudernieuws
Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

Hier vindt u:

 • de schoolgids 2022-2023 van onderwijsteam Noord, waarin informatie over o.a. It Leech te vinden is.
Meer over 'Schoolgids'

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

OUDERRAAD
De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen krijgt thuis en op school gestalte. Het is daarom belangrijk dat ouders en team samenwerken, zodat de school een zo goed mogelijke inrichting, organisatie en klimaat heeft. De basis hiervoor is open communicatie tussen ouders en leerkrachten....

Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten.

Soms kan een besluit alleen maar worden genomen wanneer de...

Meer over 'Medezeggenschap'

Nieuwe ouders

welkom

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Tineke Steegstra is te bereiken via: 0517 - 579670 en  info.itleech@kykscholen.nl

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit

Meer over 'Nieuwe ouders'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen2

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 07.45 uur en 08.15 uur telefonisch door via 0517 - 579670. Als een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan It Leech als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

 • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'

Pestprotocol

pesten liefheersbeestje

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat.

Dit doen we door o.a.:

 • te zorgen voor een goed klassenmanagement;
 • duidelijke regels en routines op school en in de klas;
 • te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
 • te werken aan een goed groepsklimaat door...
Meer over 'Pestprotocol'

Plusklas Het Leerlab

Leerlab 5

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat...

Meer over 'Plusklas Het Leerlab'