11-scholentocht: samen voor Oekraïne

  • 11 maart 2022
Knipsel

De oorlogsbeelden uit Oekraïne raken ons allemaal. Ook in de klas kunnen we merken dat de oorlogssituatie in dit land de gemoederen bezig houdt en dat veel scholen/ kinderen in actie willen komen om hun leeftijdsgenootjes en de mensen daar te helpen. We slaan de handen in één en gaan met alle elf scholen van OT-Noord zoveel mogelijk geld inzamelen om deze mensen te helpen.

Juist in deze tijd is het goed om de verbinding op te zoeken. Alleen ga je misschien sneller, samen komen we verder.

De actie algemeen
Alle 11 scholen zullen geld inzamelen. Dit gebeurt in de periode tussen 16 en 31 maart. Iedere schooldag zal één van de 11 scholen de tussenstand naar een andere school brengen. Zo zorgt Pingjum ervoor dat de tussenopbrengst naar Witmarsum wordt gebracht. De manier waarop is nog een verrassing.

Inmiddels zijn de kinderen al druk bezig met het ophalen van geld en acties aan het bedenken zoals een markt. Deze markt houden we woensdag 30 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Nadere info volgt nog.

Op de site van Giro 555 hebben wij een team aangemaakt.
Via de link www.pingjum.11scholentocht.nl kunnen jullie een bedrag overmaken. Dat kan vanaf 16 maart tot uiterlijk 31 maart. Willen jullie dat op de dag doen, wanneer de school ook de nieuwe tussenstand brengt, dan is dat ook prima. Mocht er contant geld binnenkomen, dan zorgen we er uiteraard voor dat dit bedrag volledig op Giro 555 komt. Op de site staat een totaalbedrag van alle scholen samen, maar je kunt dus ook zien hoeveel de school al heeft opgehaald. Het is beslist geen wedstrijd wie het meeste geld ophaalt. De kinderen kunnen op deze manier wel zien, wat ze hebben ingebracht en daar mogen ze trots op zijn! Het is mooi om te zien, hoe betrokken de kinderen zijn.

Zijn er vragen, stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Kinderen en teamleden van It Leech