It Leech got talent!

  • 26 juni 2020
leech got talent 1

Wat een fantastische avond tijdens It Leech got talent!

Alle kinderen hebben een prachtig optreden laten zien. 
Het was een gevarieerd programma. We hadden een heus voorprogramma. Hierin traden de leerlingen van groep 1 t/m 4 op en de juffen. Daarna kwam het hoofdprogramma.
Hierin werd gezongen, geplaybackt, gedanst, gegoocheld en op instrumenten gespeeld. 
In verband met de 1,5 meter maatregel hebben we voor het schoolplein gekozen i.p.v. de gymzaal. 
Het was een fantastische avond voor ouders en kinderen!
Na afloop hebben we alvast afscheid genomen van de leerlingen in groep 8.