Hoog bezoek

  • 14 maart 2019
JWdeV

Vandaag heeft de Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân, een bezoek gebracht aan Pingjum. Ze heeft bij ons op school in elke klas een spel gedaan of een gesprek gevoerd. Als afsluiting hebben we met z'n allen een lied voor de burgemeester gezongen. 

Foto 27/9/2018 de installatie van Jannewietske de Vries nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân in de Grote of Martinikerk in Sneek.