E-mail adressen team

Team

Ingrid Wurtz, leerkracht middenbouw en locatiecoördinator 
aanwezig op maandag t/m vrijdag
ingrid.wurtz@gearhing.net

Etsje de Vries, leerkracht bovenbouw
aanwezig op maandag t/m vrijdag
etsje.de.vries@gearhing.net

Lena van der Meulen, leerkracht onderbouw
met verlof

Regina Reitsma, leerkracht onderbouw
vervangt verlof Lena van der Meulen
aanwezig op maandag t/m donderdag
regina.reitsma@gearhing.net

Arnold Oosterdijk, directeur onderwijsteam Noord
arnold.oosterdijk@gearhing.net

Feikje Toering, directeur onderwijsteam Noord
feikje.toering@gearhing.net

Tineke Steegstra, Intern begeleider (leerlingenzorg)
tineke.steegstra@gearhing.net 

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam Noord (onderhoud/beheer gebouw/inventaris en ICT)
ria.jongstra@gearhing.net

Thijs van der Veen, manager bedrijfsvoering financiën onderwijsteam Noord (financiën en formatie)
thijs.van.der.veen@gearhing.net

Anna Marie Hiemstra - onderwijsteamcoördinator OT-Noord (personeelsbeheer)
annamarie.hiemstra@gearhing.net

Sandra Menks, administratie
aanwezig op donderdag
sandra.menks@gearhing.net