Praktische info

Het team

Ons team

ONS TEAM

Van links naar rechts:
Tjitske de Jager, Etsje de Vries, Ieteke Deelstra & Ingrid Wurtz

Meer over 'Het team'

School- & Gymtijden

Continurooster Pingjum2

CONTINUROOSTER

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen in de klas eten, samen met de leerkracht en de andere klasgenootjes.

De schooltijden zijn van 8.15 tot 14.15 uur. Op woensdag van 8.15 tot 12.00 uur. Op vrijdag is groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.

Om de...

Meer over 'School- & Gymtijden'

Vakanties & vrije (mid)dagen

vakantie1

Vakanties & vrije (mid)dagen 2017/2018

Vrijdagmiddag voor herfstvakantie Vrijdag 20 oktober 2017

Herfstvakantie Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017

Gearhing (studie)dag voor alle medewerk(st)ers Woensdag 22 november 2017

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie Vrijdag 22 december 2017

Kerstvakantie...

Meer over 'Vakanties & vrije (mid)dagen'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Tjitske de Jager is te bereiken via: 0517 - 579670 itleech@gearhing.net

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit inschrijfformulier (inclusief...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.10 uur telefonisch door via 0517 - 579670. Als een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We proberen...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Naschoolse opvang

NSO2

NASCHOOLSE OPVANG

I.v.m. de invoering van het continurooster met ingang van het schooljaar 2016-2017 is tussenschoolse opvang niet meer nodig.
Kids First COP groep heeft de activiteiten van Sisa Kinderopvang overgenomen en voor naschoolse opvang kunt u contact met hen opnemen.

Voor informatie

Meer over 'Naschoolse opvang'

Schoolgids onderwijsteam 3

Schoolgids

Hier vindt u de

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 3'

Onze schoolafspraken

Op onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER HOUDEN WIJ ONS ALLEMAAL AAN!

Meer over 'Onze schoolafspraken'

De organisatie van ons onderwijsteam

organisatie 2

It Leech is een onderdeel van een van de zeven onderwijsteams binnen stichting Gearhing. Met De Populier in Makkum en De Utskoat in Witmarsum vormen we onderwijsteam 3.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'