Welkom bij It Leech

Over

Onze naam

De naam "It Leech" herinnert aan de plaats waar de school nu staat, toen er nog niet gebouwd was. Deze plek werd "It Leech" genoemd.

Meer over 'It Leech'

Groepen

Meer over 'Groepen'
leech

It Leech

Directeur:
Bertus Rietman a.i.
Adres:
Lammert Scheltesstraat 12
8749 GV Pingjum
Meer over 'Contact'

Voorlichting brand(preventie)

brandpreventie

Vanmiddag heeft Ivo van der Werf van de vrijwillige brandweer uit Bolsward een bezoek gebracht aan de kinderen van groep 5-8. Hij heeft voorlichting gegeven over wat brand is. D.m.v. proefjes hebben de kinderen gezien dat er drie elementen nodig zijn om een brand te laten ontstaan. De kinderen weten nu ook wat ze zelf aan brandpreventie kunnen doen en wat ze moeten doen als er brand is. Het was een leerzame middag!

Lees verder
  • 22 juni 2017
Meer over 'Nieuws'